C# Müzik Çalar Programı

C# Müzik Çalar
Merhabalar,
Bu gün Visual Studio programını kullanarak c# ile basit düzeyde müzik çalar programı hazırladım.
Umarım sizlerde beğenirsiniz.
Dosyaları indirmek için tıklayın.
Setup indirmek için tıklayın.

Form1.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO; namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void altdizinarama(String yol) { string[] dosya; dosya = Directory.GetFiles(yol, "*.mp3"); for (int i = 0; i < 1; i++) { listBox1.Items.AddRange(dosya); listBox2.Items.AddRange(dosya); string[] dizin; dizin = Directory.GetDirectories(yol); for (int s = 0; s < dizin.Length; s++) { altdizinarama(dizin[s]); } } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] dosya; folderBrowserDialog1.ShowDialog(); String yol = folderBrowserDialog1.SelectedPath; dosya = Directory.GetFiles(yol, "*.mp3"); for (int i = 0; i < 1; i++) { listBox1.Items.AddRange(dosya); listBox2.Items.AddRange(dosya); string[] dizin; dizin = Directory.GetDirectories(yol); for (int s = 0; s < dizin.Length; s++) { altdizinarama(dizin[s]); } if (listBox1.Items.Count == 0) { listBox1.Items.Add("Müzikler Bulunamadı!"); } else { for (int a = 0; a < listBox1.Items.Count; a++) { listBox1.Items[a] = listBox1.Items[a].ToString().Split('\\').Last(); listBox1.Items[a] = listBox1.Items[a].ToString().Replace(".mp3", ""); } } } } private void listBox1_DoubleClick(object sender, EventArgs e) { for (int b = 0; b <= listBox1.Items.Count; b++) { if (listBox1.Items[b] == listBox1.SelectedItem) { axWindowsMediaPlayer1.URL = listBox2.Items[b].ToString(); axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play(); break; } } } private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) { System.Diagnostics.Process.Start("http://ekabav.blogspot.com/"); } } }
Etiketler :
c# müzik çalar yapımı c# müzik çalar yapmak c# ile müzik çalar yapma c# müzik çalar programı

Yorum Yap :

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski