C# Müzik Çalar Programı V2

C# Müzik Çalar Programı V2
Merhabalar;
Bu gün visual studio programında c# ile müzik çalar programını biraz daha geliştirdim.
Müzik dosyanızı listelettirdikten sonra programı kapatıp açsanız da müzik listeniz yerinde olacaktır taki siz Listeyi Temizle diyene kadar.
Setup ile kurunca çalışmıyor fakat bir klasörün içinde sorunsuz çalışıyor.
Umarım sizler de beğenirsiniz.
Dosyaları indirmek için tıklayın.
Setup Dosyasını indirmek için tıklayın.

Form1.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO; namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void altdizinarama(String yol) { string[] dosya; dosya = Directory.GetFiles(yol, "*.mp3"); for (int i = 0; i < 1; i++) { listBox1.Items.AddRange(dosya); listBox2.Items.AddRange(dosya); string[] dizin; dizin = Directory.GetDirectories(yol); for (int s = 0; s < dizin.Length; s++) { altdizinarama(dizin[s]); } } } void dosya_oku() { FileStream fs = new FileStream("dosyalar.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read); StreamReader sw = new StreamReader(fs); string yazi = sw.ReadLine(); while (yazi != null) { listBox2.Items.Add(yazi.ToString()); listBox1.Items.Add(yazi.ToString()); yazi = sw.ReadLine(); } sw.Close(); fs.Close(); for (int a = 0; a < listBox1.Items.Count; a++) { listBox1.Items[a] = listBox1.Items[a].ToString().Split('\\').Last(); listBox1.Items[a] = listBox1.Items[a].ToString().Replace(".mp3", ""); } } void dosyayi_yaz(string yazilacak) { FileStream fs = new FileStream(@"dosyalar.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write); StreamWriter sw = new StreamWriter(fs); sw.WriteLine(yazilacak.ToString()); sw.Flush(); fs.Close(); } private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { button2.Enabled = true; button1.Enabled = false; string[] dosya; folderBrowserDialog1.ShowDialog(); try { String yol = folderBrowserDialog1.SelectedPath; dosya = Directory.GetFiles(yol, "*.mp3"); for (int i = 0; i < 1; i++) { listBox1.Items.AddRange(dosya); listBox2.Items.AddRange(dosya); string[] dizin; dizin = Directory.GetDirectories(yol); for (int s = 0; s < dizin.Length; s++) { altdizinarama(dizin[s]); } if (listBox1.Items.Count == 0) { listBox1.Items.Add("Müzik Bulunamadı!"); break; } else { for (int a = 0; a < listBox1.Items.Count; a++) { listBox1.Items[a] = listBox1.Items[a].ToString().Split('\\').Last(); listBox1.Items[a] = listBox1.Items[a].ToString().Replace(".mp3", ""); } string yazdir; for (int x = 0; x <= listBox2.Items.Count; x++) { yazdir = listBox2.Items[x].ToString(); dosyayi_yaz(yazdir.ToString()); } } } } catch { } } private void listBox1_DoubleClick_1(object sender, EventArgs e) { for (int b = 0; b <= listBox1.Items.Count; b++) { if (listBox1.Items[b] == listBox1.SelectedItem) { axWindowsMediaPlayer1.URL = listBox2.Items[b].ToString(); axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play(); break; } } } private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e) { if (File.Exists("dosyalar.txt")) { dosya_oku(); button2.Enabled = true; } } private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e) { listBox2.Items.Clear(); listBox1.Items.Clear(); File.Delete("dosyalar.txt"); button2.Enabled = false; button1.Enabled = true; button1.PerformClick(); } private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) { System.Diagnostics.Process.Start("http://ekabav.blogspot.com/"); } } }

Program Ön İzleme

Yorum Yap :

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski