Php ve Mysql Kayıt İşlemleri

Php ve Mysql Kayıt İşlemleri
Merhabalar bu gün php dilini kullanarak mysql üzerinden bir veri tabanı formu hazırladım.
Bu formda veri girişi ve veri kaydı yapıla biliniyor.
kayıtlar siline biliniyor ve bütün kayıtlar gösterile biliniyor.
Umarım sizler de beğenirsiniz.

Kodlar    İndir.

index.php
<!DOCTYPE HTML> <html lang="en-US"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <style type="text/css"> li{text-decoration:none;list-style:none;float:left; margin-right:15px;} </style> </head> <body> <ul> <li> <a href="form.php">Kayıt Ekle</a> </li> <li> <a href="kayitlar.php">Tüm Kayıtları Göster</a> </li> </ul> </body> </html>
form.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Başlıksız Belge</title> </head> <body><form id="form1" name="form1" method="post" action="ekle.php"> <table width="649" height="209" border="1" align="center"> <tr> <td align="center" valign="middle">İsim : <input type="text" name="isim" id="textfield" /> </td> <td align="center" valign="middle">Sınıf : <input type="text" name="sinif" id="sinif" /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle">Alan : <input type="text" name="alan" id="textfield2" /></td> <td align="center" valign="middle">Email : <input type="text" name="email" id="textfield4" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle"> <input type="submit" name="button" id="button" value="Gönder" /></td> </tr> </table> </form> </body> </html>
kayitlar.php
<?php include("ayar.php"); $silinen_kayıt = $_GET['silinenkayit']; $sil = mysql_query("delete from ogrencibilgisi where id=".$silinen_kayıt); if($sil >0) { echo "Kayıt Başarıyla Silindi! <a href='kayitlar.php'>Kayıtları Göster</a>"; } else { echo "Kayıt Silinemedi!"; } ?>
ekle.php
<?php include('ayar.php'); $isim = $_POST["isim"]; $sinif = $_POST["sinif"]; $alan = $_POST["alan"]; $email = $_POST["email"]; $ekle = @mysql_query("insert into ogrencibilgisi(isim,sinif,alan,email)values('$isim','$sinif','$alan','$email')"); if($ekle){echo "Kayıt Başarıyla Eklendi! <a href='index.php'>Ansayfa</a>";} else{echo "Kayıt Eklenemedi!";} ?>
ayar.php
<?php $host = '127.1.1.1'; $kullanici_adi = 'root'; $kullanici_sifre = '123456789'; $db = 'okul'; @mysql_connect($host,$kullanici_adi,$kullanici_sifre)or die("Bağlantı Kurulamadı"); @mysql_select_db($db)or die('Veritabanı Bulunamadı'); ?>
Etiketler :
phpmysqpdohtmlmysql kayıt

Yorum Yap :

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski