Oto Tuş Bastırma

Oto Tuş Bastırma Programı

Merhabalar bu gün C# Visual Studio ile otomatik tuş bastırma uygulaması hazırladım.
Basit ve anlaşılabilir bir şekilde görselini hazırladım umarım sizlerde beğenirsiniz...
Dosyaları indirmek için tıklayın.
Form1.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using Microsoft.VisualBasic; namespace WindowsFormsApplication2 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } int a = 0; string basilacak_tus; private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { var sure = numericUpDown1.Value; timer1.Interval = Convert.ToInt32(sure); timer1.Enabled = true; button1.Enabled = false; button2.Enabled = true; } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = false; button1.Enabled = true; } private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { if (comboBox1.SelectedItem == null) { timer1.Enabled = false; MessageBox.Show("Lütfen Basılacak Tuşu Seçiniz"); } else { basilacak_tus = comboBox1.SelectedItem.ToString(); a++; SendKeys.Send("{"+basilacak_tus+"}"); richTextBox1.Text = "Döngü : " + a.ToString() + " defa çalıştı!"; } } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { comboBox1.SelectedItem = "F5"; button2.Enabled = false; } private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) { System.Diagnostics.Process.Start("http://ekabav.blogspot.com/"); } //Edip Baran } }
Etiketler :
c# tuş bastırma c# oto tuş bastırma

Yorum Yap :

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski