Pc Otomatik Kapatma Programı

Pc Otomatik Kapatma

Merhabalar bu gün C# Visual Studio ile geri sayımlı bilgisarı otomatik kapatma programı hazırladım.
İsterseniz Setup indirin isterseniz Solution dosyasını indirin.
Umarım Sizlerde Beğenirsiniz.
Dosyaları indir.
Setup indir.

Kodlar
Form1.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Diagnostics; using System.Windows.Forms; namespace GeriSayımlıPcKapatmaProgramı { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } int saat = 0; int dakika = 0; int saniye = 0; int kapat = 0; int reset = 0; int uyku = 0; int oturumkapat = 0; private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { if ((saat == 0) && (dakika == 0) && (saniye == 0)) { if (kapat == 1) { Process.Start("shutdown", "-i");//kapat } else if (reset == 1) { Process.Start("shutdown", "-r");//yeniden başlat } else if (uyku == 1) { Process.Start("shutdown", "-h");//uykuya al } else if (oturumkapat == 1) { Process.Start("shutdown", "-l");//oturum kapat } } saniye--; if (saniye < 0) { dakika--; saniye = 59; } if (dakika < 0) { saat--; dakika = 59; } numericUpDown1.Value = saat; numericUpDown2.Value = dakika; numericUpDown3.Value = saniye; } private void Kapatbuton_Click(object sender, EventArgs e) { saat = Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value); dakika = Convert.ToInt16(numericUpDown2.Value); saniye = Convert.ToInt16(numericUpDown3.Value); timer1.Enabled = true; Kapatbuton.Enabled = false; resetbuton.Enabled = false; uykubuton.Enabled = false; oturumkapatbuton.Enabled = false; button5.Visible = true; kapat = 1; numericUpDown1.Enabled = false; numericUpDown2.Enabled = false; numericUpDown3.Enabled = false; } private void resetbuton_Click(object sender, EventArgs e) { reset = 1; saat = Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value); dakika = Convert.ToInt16(numericUpDown2.Value); saniye = Convert.ToInt16(numericUpDown3.Value); timer1.Enabled = true; Kapatbuton.Enabled = false; resetbuton.Enabled = false; uykubuton.Enabled = false; oturumkapatbuton.Enabled = false; button5.Visible = true; numericUpDown1.Enabled = false; numericUpDown2.Enabled = false; numericUpDown3.Enabled = false; } private void uykubuton_Click(object sender, EventArgs e) { uyku = 1; saat = Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value); dakika = Convert.ToInt16(numericUpDown2.Value); saniye = Convert.ToInt16(numericUpDown3.Value); timer1.Enabled = true; Kapatbuton.Enabled = false; resetbuton.Enabled = false; uykubuton.Enabled = false; oturumkapatbuton.Enabled = false; button5.Visible = true; numericUpDown1.Enabled = false; numericUpDown2.Enabled = false; numericUpDown3.Enabled = false; } private void oturumkapatbuton_Click(object sender, EventArgs e) { oturumkapat = 1; saat = Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value); dakika = Convert.ToInt16(numericUpDown2.Value); saniye = Convert.ToInt16(numericUpDown3.Value); timer1.Enabled = true; Kapatbuton.Enabled = false; resetbuton.Enabled = false; uykubuton.Enabled = false; oturumkapatbuton.Enabled = false; button5.Visible = true; numericUpDown1.Enabled = false; numericUpDown2.Enabled = false; numericUpDown3.Enabled = false; } private void Durdurbuton_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = false; Kapatbuton.Enabled = true; resetbuton.Enabled = true; uykubuton.Enabled = true; oturumkapatbuton.Enabled = true; button5.Visible = false; numericUpDown1.Enabled = true; numericUpDown2.Enabled = true; numericUpDown3.Enabled = true; } private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) { Process.Start("https://edipweb.blogspot.com/"); } } }
Etiketler :
c# pc kapatma programı

Yorum Yap :

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski